One thought on “Jalil Muntaqim granted parole!

  1. Pingback: Prison Rebel och politisk fånge födelsedagar för oktober - Uppror

Comments are closed.